Dünya Efsanelerindeki Mitolojik Yaratıklar

Dünya Efsanelerindeki Mitolojik Yaratıklar

Dünya mitlerindeki yer alan  bir çok mitolojik yaratık içeren makalemiz bu yaratıklar hakkkında genel bilgiler vermektedir. Bu makale sürekli güncellenecektir. Planlarım ve araştırmalarım sonucunda 200 ile 500 arası  mitolojik yaratık hakkında bilgi bulabileceksiniz. İyi okumalar dilerim.

Medusa

Yunan mitolojisinde Medusa‘nın hikayesi aslında yunan mitolojisinin en acıklı hikayelerinden biridir. Medusa ve diğer iki kardeşi  Athena’nın tapınağında rahibe olarak hizmetlerini sunan kadınlardandır. Fakat Medusa o kadar güzel bir kadındır ki, tanrıçaları kıskandırır, tanrıları kendisine aşık ederdi. Bir gün Poseidon Athena’nın tapınağında Kendisine sahip olur. Athena bunu öğrenince (Bakire Athena olarak bilinir) bunu kendine bir hakaret sayar hem de  Medusa’ya olan kıskançlığının da etkisiyle onu  ve kardeşlerini bir Gorgon‘a dönüştürür. Medusa’nın  tek suçu güzel olmaktır ve bu güzelliği yüzünden tanrı ve tanrıçaların gazabına uğramıştır. Medusa bir Gorgon’dur. Bedeninin alt kısmı yılana benzer, üst kısmı ise insandır. Gözleriyle temas kuran erkekleri taşa çevirme  özelliği vardır. Saçının her bir tanesinde bir adet yılan barındırmaktadır. Usta bir avcı vekatil olan Medusa sadece erkeklere zarar verebilirdi.

Cyclops

Yunan mitolojisinde Cylops, Tek Gözlü olan bu devler, Gaia ile Uranos’un çocuklarıdır. Uranos Gaia’dan olan çocuklarından çok korkar bu devasa yaratıklar ve güçleri Uranos’u korkutur ve bu devleri yeraltının derinliklerindeki Tartaros’a kapatır. Titanlarla Zeus ve kardeşlerinin savaştığı sırada Gaia’nın da isteğiyle Zeus tarafından kurtarılan Cyclopslar Zeus’a yıldırımı, Hades’e görünmezlik pelerinini, Poseidon’a ise yabasını veren yaratıklardır. Demirciliğe yeteneği olan bu yaratıklar, yaratılışın başlarından beri olan fakat tanrı olarak değer görmemiş canlılardandır.

 

Sirenler

Yunan mitolojisinde Sirenler,sirenus adasında yaşayan Sirenler denizcilerin korkulu rüyalarında yer alan yaratıklardır. tıpkı deniz kızlarına benzeyen sirenler  güzel ezgiler söyleyerek denizcileri hipnotize ederler. Hipnoz olan denizcilerin gemisi kayalıklara çarpıp öldükten sonra onları yerlerdi.  Güzel sesli ve güzel görünüşlü bu yaratıklar mitolojide görünüşün aldatıcı olabileceğine bir işaret, öğüt olarak yerini alan mitlerdendir. Çeşitli hikayelere konu olmakla birlikte sayıları iki ile altı arasında değişmektedir. Deniz kızlarından görünüş olarak farkları ise  çift kuyrukları ve keskin dişleridir.

 

 

Harpy

Yunan mitolojsinde Dev Thaumas ile su perisi olan Electra’nın çocukları olan harpy‘ler kadın kafası ile insan vücudun birleşimi  yaratıklarıdır. Kelime anlamları kapıp kaçanlar anlamına gelmektedir. Çocukları ve ruhları kaçırdıklarına inanılan bu yaratıklar ormanlık alanlarda yaşarlardı. Korku salan yaratıklar olmaktan ziyade fırsatçı yaratıklar olarak bilinirler bire bir savaşlara girmezler zayıf olanları alır sonra uçarak uzaklaşırlardı.

 

 

 

Cerberus

Yunan mitolojisinde Hades kapısının koruyucusu olan bu üç başlı, devasa büyüklükteki köpek ölülerle canlılar dünyası arasındaki sınırı korumakla  görevlidir.  Görevi haricinde zarar vermez ve Tamamen Hades’e sadık bir yaratıktır. Destanlara konu olmuş kahramanlar dahi onu yenmenin değil kandırmanın yolunu bularak ölüler dünyasına geçebilmişlerdir. Herkül’ün 12 görevinden biri de Cerberus‘u geçmektir.

 

 

Satir

Yunan mitolojisindeki yarı keçi yarı insan Satirler barışçıl ve eğlenceye düşkün yaratıklardır. Kadınlar ve şarap ile birlikte anılırlar tıpkı Centaurlar gibi fakat nispeten daha barışcıl insancıldırlar. Ormanlarda insanları ve tanrıları yaratıklardan korurlar ya da yardım ederler. Dionysos’un yoldaşlığını yapmışlar ve onunla birlikte dünyayı gezerek eğlenmiş ve ona Dionysos’a yoldaşlık etmişlerdir.

 

 

 

 

Pegasus

Yunan mitolojisinde Poseidon ile Medusa’nın çocuğu olan uçan at Pegasus. Poseidon tarafından tecavüze uğrayan Medusa, Athena tarafından dönüştürülmeden önce hamiledir. Dönüştürüldüğü için doğurma yeteneği elinden alınan Medusa ancak  çocuğunu Perseus onu öldürdükten sonra doğurabilmiştir. Tek bir insanın evcilleştirip binebildiği Pegasus sahibi öldükten sonra gökyüzüne süzülüp adıyla anılan bir takım yıldıza dönüşmüştür.

 

 

 

Minotaur

Yunan Mitolojisinde Minotaur, Minotaur efsanevi Girit kralı Minos’un  üvey oğludur. Yunancadaki manası ”Minos’un boğası” demektir. Girit kralı Girit’in hakimi olarak gösterilmesi için Poseidon’a yalvarır. Bu yalvarışı duyan Poseidon ona kurban etmesi gibi beyaz çok güzel bir boğa gönderir. Faka Minos boğayı o kadar güzel bulur ki kurban etmeye kıyamaz ve ona benzetilen farklı bir boğayı kurban eder. Poseidon bunu öğrenir öğrenmez sinirlenir ve Minos’un karısına boğayı  arzulatır. Boğa ile birlikte olan karısı ”Minotaur‘u dünyaya getirir.  toynakları, boynuzları olan kafası boğayı vücudu insanı andıran bu yarağı hapsetmesi için zamanın en ünlü mühendisi Daedalus’a  labirent yaptırılmış ve Minataur’a kurban edilmek üzere  her 7 yılda bir 7 kadın ve 7 erkek kurban edilmiştir. Ünlü yunan kahramanı Theseus tarafından öldürülmüştür.

 

Chimera

Yunan Mitolojisinde Chimera, Chimera . çift başlı bir başı aslan, diğer başı ise keçi olan, kuyruğu ise yılan olarak tasvir edilen yaraktır. Chimera ağzından ateş püskürtme yeneteği olan bir yaratıkdı. Efsaneye göre Pegasus’u evcilleştiren ünlü kahraman Bellarophon tarafından kurşun kaplı bir mızrak ile öldürülmüştür. kendisine gelen mızrağı eritmeye çalışan yaratık kursunun üzerine erimesi sonucu ölmüştür.

 

 

 

 

 

Fenrir

İskandinav Mitolojisinde Fenrir, Kötülük tanrısı Loki’nin  Devlerden Angrobodo’dan olma 3 canavar çocuğundan bir tanesidir Fenrir. Büyüdükçe güçlenip tehlikeli olmaya başladığını gören diğer tanrılar Fenrir’i zincirlemeye çalışmışlar fakat her defasında Fenrir bu zincirlerden kurtulmayı başarmıştır. En sonunda buna bir çözüm arayan tanrılar çözümü cücelerde bulmuş ve demircilikleriyle ünlü cücelere  büyülü zincirler yaptırmış ve ancak öyle Fenrir’i zincirleyebildiler. Ragnarok’a kadar bağlı kalacağı kayadan ragnarok günü kurtulacak ve  odin dahil önüne çıkan herkesi yok edeceğine inanılır. Kıyameti getirecek yaratık olarak kabul edilir.

 

 

Jormungand

İskandinav Mitolojisinde Jormungand, Loki ile Angrobodo’nun diğer çocuğudur. Loki’nin çocuklarının dünyaya verdikleri zarar ortaya çıktıktan sonra Odin onları yakalatmıştır. Odin bu devasa yılanı yakaladıktan sonra onu okyanusa hapsetmiştir. Yılan o kadar büyüktür ki oynamasıyla deprem özleştirilmiştir iskandinavlar tarafından. Ragnarok gününde thor ile karşılaşacak bu yaratığın Thor ile birbirini peşi sıra öldüreceği ve ikisininde yok olacağı rivayet edilir.

 

 

Phoenix (zümrüdü Anka)

Bir çok mitolojide kendine yer bulan Phoenix, 500-1000 arasında yaşayan ve yanarak kül olduktan sonra yeniden küllerinden doğan bir kuş olarak tasvir edilir. Ölümsüzlüğün ve yeniden dirilişin sembolüdür. Aklınıza gelebilecek hemen hemen tüm uygarlık mitlerinde kendine yer bulmakla birlikte en etkili olduğu  uygarlıklardaki adları Simurg(pers) Phoenix (yunan, batı)’dır. Tüm mitolojisindeki adı ie (zümrüdü anka)’dır. Yer yer Balıkçıl yer yer kartal formunda tasvir edilen bu kuş bir çok mitolojinin ilgisini çekmiş ve yer bulmuştur kendisine.

 

 

Basilisk

Başta  yunan mitolojisinde kendine yer bulan bu Efsanevi Basilisk zamanla ortaçağ hikayelerinde de kendine yer bulmuş hristiyanlık süresince de inanılan bir yaratık olmaya devam etmiştir. Başı horoz gövdesi yılan olan bu yaratığın bakışlarıyla öldürdüğüne, zehri ile de  öldüremeyeceği hiç bir şey olmaığına inanılır. Öyle korkulu hikayeler anlatılmıştır ki zamanında hakkında ortaçağdaki toplu yılan katliamı ve baş gösteren veba salgınlarına sebebiyet verme ihtimali üzerinde durulur.

 

 

 

 

Ejderha (Dragon)

Bir çok mitolojide kendine yer bulan ejderhalar genellikle ikiye ayrılmışlardır. İskandinav ve ingiliz mitlerinde kötü kanatsız ve ateş saçan, insanların korktuğu yaratıklar olarak tasvir edilmiştir. Doğu mitolojilerinde ise  uzun yıllar yaşayan bilge, önemli ve uçabilen yaratıklardır. Ejderlerin en önemli mitolojik öğe oldu mitler çin mitleridir. Çinliler takvimlerinde bu yaratıklara yer verip saygı duymuş, adına festivaller düzenlemiştir. Ayrıca hava ve su üzerinde hakimiyet sahibi olduklarına inanılmaktadır. Ejderhalar etki düzeyi olarak hemen hemen her  fantastik kurgusal hikayede kendisine yer bulabilmiştir günümüzde.

 

Şahmaran

Pers-iran mitolojisinde Şahmaran, Şahmaran kadın başlı yılan gövdeli olarak tasvir edilen yılanların şahı olarak adlandırılan mitolojik yaratık. Yaşadığı mağaranın tarsus’da bulunduğuna inanılır. Şahmaran’ın başlarda erkek olarak tasvir edildiği sonradan Medusa’nın etkisi ile kadın görünümüne  büründüğü rivayet edilir. Anadoluda kendisi dair mitler anlatılan bu yaratık iyicil, barışçıl ve bilge olarak tasvir edilir. Lokman hekime sifalı otların bilgisini kendisinin aktardığı da rivayetlerden bir tanesidir.

 

 

 

Griffon

Yunan ve mezopotamya mitolojilerinde adı geçen bu mitolojik yaratık bir kuşla (genellikle bu kuş kartal olarak tasvir edilmiştir) arslanın birleşimi olarak tasvir edilmiştir. Arslan vücudu ile kartal başı ve kanatlarına sahip bu yaratık güçlü ve aynı zamanda insanlara karşı uysaldır. İnsanlar tarafından (genellikle kahramanlar) zapt edilebilmiştir. Bu yüzden bir çok uygarlık hanedanlık amblemi olarak kendisine yer vermiş ve griffon figürünü kullanmıştır.

 

 

Elf

İlk kez iskandinav mitolojisinde kendisine yer bulan Elf’ler genellikle tanrılar ile insanlar arasında bir form olarak tasvir edilebilirler. Büyü güçleri vardır ve biri onları öldürene kadar yaşarlar. çok yavaş yaşlanırlar ve de hiç bir hastalığa yakalanmazlar. Bir çok mitsel hikayede iyi olarak anlatılsa da kurnaz ve kötülük yaptıkları hikayelerde mevcuttur. İskandinav mitolojisinden sakson mitolojisine geçen bu canlılar Tolkien sayesinde günümüzdeki şöhretine kavuşmuştur.  Elfleri insanların müttefiği ve mükemmel ara form olarak anlatan Tolkien genel olarak  mitsel hikayeleri yozlaştırmışsa da kendi mitine mükemmel bir zemin oluşturmuştur. Ayrıca Elfçenin alfabesini oluştururken Göktürk alfabesinden yararlandığı da bilinmektedir.

 

 

 

Troll

İskandinav mitolojisinde bulunan troll, cylopslara benzeyen bu yaratıklar kötü kalpli, yarım akıllı yer yer ise büyülü tasvir edilirler. Kayalık dağlık insanların uğramadığı izbe yerlerde yaşar, insan dahil çeşitli yaratıkları yiyerek beslenirlerdi. İnsanların dillerini konuşabilirdiler fakat aksanları kayık ve eksik olarak tasvir edilmiştir. Bilinen en ünlü troll ise boewulf destanında adı geçen Grendel’dir. Yine Tolkien tarafından orta dünya yaratıkları içine alınmış  hiç bir değişiklik yapılmadan kullanılmıştır.

 

 

Centaur

Yunan mitolojisinde Centaur, Centaurlar  üst kısmı insan alt kısmı ise at olan mitolojik yaratık. Savaşa ve kadınlara düşkünlüğü ile bilen bu yaratıklar barbar savaşcıl ve güçlü olarak tasvir edilmişlerdir. Bir çok savaşta kahramanlara zorluklar çıkarmış ve bir çok tecavüz olayında adları geçmiştir bu yaratıkların. Bununla birlikte Centaur’lar  atı iyi kullanan ve yunanları korkutan kavimlerden esinlenerek oluşmuş olabileceği  konuşulmaktadır. Türk yada orta asyadan göçmüş benzer bir kavimin Centaur olarak adlandırılmış ve mitleştirilmiş olabilme ihtimali mevcut.

 

 

 

Kraken

İskandinav mitolojisinde ve yunan mitolojisinde adı geçen mitolojik yaratık kraken. Kraken  yüzlerce kolu olan ve devasa büyüklükte bir ahtapot olarak tasvir edilir. denizlerde yaşayan ve gemileri batıran bu yaratığın mitleri ortaçağda da kendisine yer bulmuştur. hatta bazı anlatılara göre titanik gemisi buz dağıdır değil dev bir ahtapot’un batırdığı hikayeleri halk arasında hatrı sayılır değer görmüştür. Kimi yunan mitinde Hades’in, kimi mitte ise Poseidon’un emrinde olan bu yaratığın etkisi o kadar büyüktür ki, denize açılmadan önce Hades’e ve Poseidon’a adaklar adanırdı.

 

Dullahan

Kelt mitlerinde adı geçen mitolojik yaratık. Dullahan başı olmayan bir atın üstünde yada bir kaç atın çektiği bir arabanın üstünde tasvir edilen ve kopan başını arayan yaratıktır. Eski bir savaş kahramanı olduğuna inanılan bu yaratık. durmadan ingilterenin her yerini gezerek  başını aradığı ve karşısına çıkan herkesi öldürdüğüne inanılır. Hayalet sürücünün hikayesinin temelini oluşturan bu yaratık irlanda’da ortaçağda adı anıldığında korku yaratan bir varlıktı. Geceleri seyahat ettiğine inanılan bu varlık yüzünden bir çok irlandalı geceleri yolculuk yapmaya korkardı.

 

 

 

Werewolf

Werewolf İskandinav mitolojisinde ve oradan sakson mitolojisine geçmesiyle bu iki mitolojide yer bulan yaratıklardır. Ortaçağdaki Cadı mitlerine bolca konu olduklarından asıl ünlerini ortaçağda almışlardır. Cadıların lanetlediği bu yaratıklar her dolunayla kurt adama dönüşerek insanları ve hayvanları öldürür sonrasında ise bunu hatırlamazlardı. İnanışa göre kan yolunla nesilden nesile aktarılan bu lanet babadan çocuğa geçer. ergenlik bitmeden ise ortaya çıkmazdı. Ortaçağ kültüründe bir çok kadının cadı diye yakılmasının yanı sıra bir çok erkek ise kurt adam olduğu gerekçesiyle infaz edilmiştir. Günümüz filmlerinde oldukça fazla yer bulan bu canlılar underworld, harry potter gibi  fantastik yapıtlara konu olmuştur.

 

 

 

 

Cadı

Genellikle temelleri yunan mitolojisinde atılan cadı, Büyü yapabilen yaratıklardı, cazibeli insanları büyü ve cazibe ile kandıran bu yaratıklar genellikle kötü tasvir edilirdi. Cadıların etkisi yunan mitolojisinde Roma’ya geçmiştir. İncil’de bile kendine yer bulan cadılar ortaçağ’ın en çok korkulan ve en çok avlanan varlıkları oldular. Genç ve çekici olduğuna inanılan bu yaratıkların asıl görüntüleri ise çirkin ve yaşlıdır. bu hallerini onları tanıyan insanlar haricinde kimselere göstermezler. Büyü gücünü şeytana tapmaktan aldığına inanılan bu yaratıklar ancak yakılarak yok edilebilirdi. Bu inanış ortaçağı kan gölüne çevirmiştir deyim yerindeyse. Yüzbinlerce kadın cadı ithamıyla yakılarak infaz edilmiştir. Çoğu zaman rahipler tecavüz ettikleri kadınları susturmak amacıyla cadı ilan edip yaktıkları bilinen gerçeklerdendir.

Golem

İbranicede Şekil verilmemiş öz anlamına gelen Golem Yahudi mitolojisinde bahsedilmektedir. Bu ruhu olmayan ve belirli görevler verilmesi için çağırılan yaratıklar  kill ve topraktan oluşmaktaydılar. Genellikle  özel sözler ve muskalar ile görevini de belirterek oluşturulan yaratıklar sahiplerinin verdikleri görevleri tamamlanana kadar takip ederlerdi. Kesinlikle kendilerine verilen görevlerin  dışına çıkmayan bu yaratıklarla ilgili ortaçağda da bir kaç hikaye anlatılmaktadır. genellikle yıkıma sebep olmamış bu canlılar bir şeyleri korumak veya yardımcı olması adına çağırılmıştır.

 

Goblin

Genellikle cücelere benzeyen bu yaratıklar kötü, aç gözlü, paraya ve madenlere düşkün olarak tasvir edilir. Yeraltından ve mağaralarda yaşayan goblinler, savaşçı ve cabuk üreyen varlıklardır. Tolkien’in bahsettiği bu yaratıklar iskandinav mitolojisinde kendilerine yer bulsa da, asıl benzeri kore mitolojisinde kendisine ”Dokkebi” olarak yer bulur. Bu yaratıklar Tolkien’in orta dünyasında cücelerin antiformu ve düşmanı olarak gösterilmiştir. Bir nevi elf ork antiformu  drawrf goblin arasında da mevcuttur.

 

 

Peri

Peri, ilk kez yunan mitolojisinde karşımıza çıkan bu canlılar sonrasındaki toplumları da etkilemişlerdir. Agaçlar ve doğa ile bütüncül tasvir edilen bu yaratıklar. küçük ve çok güzel kadınlar olarak tasvir edilmişlerdir. Doğayı ve canlıları koruduklarına inanılır. Periler aynı zamanda bütü gücüne de sahiplerdir. Saf iyi varlıklar olarak tasvir edilen periler insanlara kendilerini nadiren gösterirdi.

 

 

 

 

Beğen  9
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapılan Yorum (1)