Erken Dönem Siyaset Felsefesi

Erken Dönem Siyaset Felsefesi

Siyaset Felsefesi Nedir

Siyaset felsefesi; devlet, hükümet, siyaset, hürriyet, adalet ve yetki yoluyla yasal bir kanunun uygulanması hakkındaki temel soruların incelenmesidir. Bir toplumun nasıl kurulacağını ve toplumda nasıl davranılması gerektiğini tartışır. Bireysel haklar (yaşama hakkı, özgürlük, mülkiyet, ifade özgürlüğü, kendini savunma vb.) bir toplumda kişinin fayda sağlaması için gerekli şartları açıkça belirtir.

Siyaset felsefesi, “hükümet nedir?”, “hükümetlere neden ihtiyaç duyuluyor?”, “hükümeti meşru kılan nedir?”, “bir hükümet hangi hak ve özgürlükleri korumalıdır?”, “vatandaşların ne gibi görevleri vardır?”  ve “bir hükümet ne zaman meşru bir şekilde devrilebilir?” gibi sorular sorar.

Antik Yunan’da Siyaset Felsefesi

Batılı politik felsefenin kökenleri, Antik Yunan’da şehir devletleri, monarşi, tiranlık, aristokrasi, oligarşi ve demokrasi gibi çeşitli politik örgütlenmeler sonucu ortaya çıkmıştır. Politik felsefenin en önemli klasik eserleri arasında Platon’un “Devlet” ve Aristo’nun “Politika” adlı eserleri vardır. Daha sonra, St. Augustine “Tanrının Şehri” adlı eseriyle devletin merhameti ahlaki bir örnek olarak uygulamadaki rolünü vurgulayan Hristiyanlaştırılmış bir versiyonu ortaya çıkardı. Thomas Aquinas’ın, Aristoteles’in siyasi çalışmalarına yeniden girmesi ve Hristiyanlaştırılmasının ardından, Hristiyan bilimsel siyaset felsefesi Avrupa düşüncesini yüzyıllardır egemen hale getirdi.

Doğu’da Siyaset Felsefesi Hakkında Önemli İsimler

Eski Çin’de Konfüçyüs, Mencius (372 – 189 B.C.) ve Mozi (470 – 391 B.C) erdemin ekimi yoluyla politik birliği ve istikrarı yeniden kurmaya çalıştı. Benzer şekilde, Eski Hindistan’da, Chanakya (350 – 283 B.C.), hem Çin hukukçuları hem de daha sonra Niccolo Machiavelli’nin siyasi realist teorilerini hatırlatan “Arthashastra” adlı eserinde bir bakış açısı geliştirdi.

Erken Müslüman politik felsefe, İslam dini düşüncesinden ayırt edilemezdi. 14. Yüzyıl Arap alimi İbn Haldun (1332-1406) en büyük siyasal kuramcılardan biri olarak kabul edilir. İslami radikalizmin siyasal bir hareket olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, siyasal düşünce Müslüman dünyasında Muhammed Abduh (1849-1905), Al-Afgani (1838-1897), Seyyid Kutub (1906-1966) gibi düşünürlerin politik fikirlerini yeniden canlandırmıştır.

Avrupa’da laik siyaset felsefesi, Rönesans döneminde yüzyıllardır süren teolojik siyasal düşünceden sonra ortaya çıkmaya başladı. Machiavelli’nin “Prens” ve “Söylemler” adlı etkili eserleri, iyinin ve kötülüğün bir nihayet olduğu yerde siyasetin pragmatik ve sonuçsalcı bir görünümünü anlattı. Sosyal sözleşmeyle ilgili teorisiyle tanınan Thomas Hobbes, 17. yüzyılın ilk yarısında bu Sözleşmecilik prototipini genişletmeye devam etti.

 

Beğen  8
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir