İnsanlığın Yaratıcısı Prometheus

İnsanlığın Yaratıcısı Prometheus

Prometheus titanların soyundan gelir. Iapetos’la Gaia’nın oğludur. Üç kardeşi daha vardır Prometheus’un. Bunların adı Epimetheus, Atlas ve Menoitios’dur.  Adının anlamı ön görülü, bilgili anlamına gelir.

Iapetos’un oğulları titanlar  ve tanrılar arasında en akıllılarıdır. Prometheus’un geleceği görme gücü de vardır. Zeus’un kendinden akıllı olan bu kardeşlerle sürekli olarak bir çatışma durumu vardır. Bu kardeşlerin en güçlüsü olan Prometheus Zeus’la sürekli uğraşır ve aklıyla onu küçük düşürürdü. Geleceği görürken Zeus’unda bir gün babası gibi tahttan düşeceğini gördüğü için Zeus’a sürekli baskı yapar ve rahatsız eder. Zamanla Zeus’a üstün gelen bu titanlar çeşitli cezalara çarptırılmıştır Zeus tarafından.

İnsanlığın Yaratışı

Yunan mitolojisinde insanı Prometheus’un yarattığına inanılır. Su ya da göz yaşlarına karıştırdığı kil ile insanı yoğurduğu söylenir. Sonrasında ise yoğurduğu bu canlıya yaşam nefesini üflemiştir.  Yani insanların yaratıcısı Prometheus’tur. Bri çok hikayede tanrıların gazabına karşı insanların yanında durmuş ve  insanlara dostluk etmiştir. İnsanlara bir babanın oğluna davrandığı gibi davranmıştır.

Mekone Olayı

Tanrılar titanları yendikten sonra evreni ve güçleri kendi aralarında bölüşmeye başlarlar. Sıra insanlarla olan husumetlerine gelir. Ölümlülerle ölümsüzler mekone’de toplanırlar. İnsanlarla anlaşılırken kesilen her bir kurbandan insanlara ve tanrılara ayrılan payı belli etmek için bir öküz kesilir. Protmetheus öküz’ün üst kısmını güzel gösterir fakat alt iç tarafında kemikten başka bir şey yoktur, diğer tarafı ise bağırsak ve midedir.  Bu anlaşmada hayvanın iyi tarafını alan söz sahibi olacak şekilde anlaşılır ve seçme hakkı Zeus’a verilir. Zeus dış görünüşe aldanarak yağlı leziz gözüken kısmı alır. Sonradan Protmetheus’un ona kandırdığını anlar ve çok sinirlenir. Böylelikle insanlar üzerinde daha az söz sahibi olur tanrılar.

Ölümsüz tanrılarla ölümlü insanların

Mekone’de çatıştığı zamanlardı o zamanlar,

O günlerden bir gün, Prometheus yaranmak için

Koca bir öküzü ikiye böldü getirdi sofraya:

Zeus’u aldatmak istiyordu aslında;

Öküzün yarısı yağlı etler ve bağırsaklardı

Karın derisi altında saklı,

Öbür yarısı yalın kemiklerdi sadece

Ak yağlar altında kurnazca saklanmış …

 

Bunun üzerine tanrıların ve insanların babası

Ey İapetosoğlu, soyluların soylusu, dedi ona,

Hiç de haklı bir paylaştırma değil bu dostum.

Böyle alaylı alaylı konuştu engin akıllı Zeus,

Sinsi düşünceli Prometheus hafifçe gülümseyip

Kurnazlığını saklamaya çalıştı ve dedi:

Ulular ulusu Zeus, ölmez tanrıların en şanslısı,

Göğsündeki yürek hangi payı istiyorsa onu al.

 

Zeus’un aklını hiçe sayan Prometheus Zeus’un öfkesini kazanmıştır bu olayla birlikte iyice.  Bu olaya sinirlenen zeus Protmetheus’e ceza olarak onun çok sevdiği insanlarının elinden ateşi alır. Artık insanlar ateş olmayınca yabani hayvanlardan, doğadan, soğuktan korunamazlar. Prometheus çok sevdiği, yarattığı insanların bu haline dayanamaz ve ateşi bir kamışın içinde saklayarak insanlara geri getirir.

Zeus için bu son damla olur. Eşi benzeri görülmemiş bir cezaya çarptırılır Prometheus bu hareketi için. Oğlu Heppaistos’a  hiç bir insanın zincirlerini kıramayacağı bir zincir yaptıran Zeus, Prometheus’u Kafkas Dağlarına sonsuza kadar zincirlenmekle cezalandırır. Cezası bununla da bitmez Prometheus’un. Her sabah gün doğumunda bir kartal gelir ve Prometheus’u paramparça yaparak ciğerini yer. Gece bu ciğer yeniden kendini yeniler ve bu işkence her gün sürer.

Prometheus’un Kurtuluşu

Prometheus’un gördüğü bir öngörüye göre Zeus’un doğacak çocuklarından biri onun hükmünü sona erdirecektir. Bunun kim olduğunu bilen Prometheus’dan bu bilgiyi almak için onu serbest bırakmaya karar verir. Zeus Prometheus’un zincirlerini çözer ve başındaki bekçi kartalı öldürmesi içinde oğlu Herakles’i yollar. Kurtuluşu için bu bilgiyi veren Prometheus  Herakles tarafından sebest bırakılmıştır.

Bugün hala da olimpiyatlar Prometheus’un insanlığa getirdiği ateşi temsilen olimpiyat meşalesiyle başlar.

Beğen  10
Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir