Şarap Tanrısı Dionysos

Şarap Tanrısı Dionysos

Dionysos yunan mitolojisinin belki de en farklı ve değişik tanrılarından biridir. Etkisi hikayesi hiçte yabana atılacak bir tanrı değildir kendisi keza etkisi hristiyanlıkla birlikte günümüze kadar ulaşmıştır. Yunan mitolojisinde şarap, bağcılık, haz ve çosku tanrısı olarak geçer. Zeus ile Semele’nin çocuğudur. Bir çok adı vardır. Bakkhos,Euhios, Bromios ve İakkhos gibi.

Dionysos’un annesi Semele Zeus’un aşık olduğu tüm kadınlar gibi Hera’nın gazabından payını almıştır. Zeus’un tutkuyla aşık olduğu Semele’ye styx’in üzerine yemin eder ikna etmek için ve Zeus Semele’yi ikna eder birlikte olurlar. Bu birliktelik Hera’nın kulağına gittiğinde ise Semele Hera’nın gazabına uğrar. Semele’nin dadısı kılığına giren Hera Semele’yi Zeus’u tanrı formunda görmesi için ikna eder. Zeus tanrı formuna verdiği söz üzerine döndüğünde ondan sıçrayan yıldırımlar Semele’yi öldürür.

Öldüğü sırada hamile olan Semele’den Dionysos’u alan Zeus onu gelişimini tamamlayıp doğana kadar baldırında saklar doğduğunda ise onu Hera’dan saklaması için Hermes’e temsil eder. Dionysos’u büyütmeleri için Orkhomenos Kralı Anthamas ile Semele’nin kız kardeşi olan karısı Ino’ya emanet eder Hermes. Aynı zamanda Hermes’i heradan saklamak adına Dionysos’u kız kıyafetleri giydirmesi konusunda da tembih eder aileyi. Hera buna kanmayıp Antnamas ile Ino’yu delirtmiştir. Hermes Hera bebeğe de zarar vermeden Dionysos’u alır ve Nymphelere götürür ve Hera’nın onu bulmaması için Zeus dionysos’u bir oğlağa çevirir. Belli bir süre oğlak kaldıktan sonra Hera’nın yatışmasıyla Dionysos insan haline geri döner ve dünyayı dolanmaya başlar.

Dolanırken şarabı bulduğu ve gittiği yerlerde şarap yapımını öğretip kendine tapılmasını sağladığı söylenir. Gittiği yerlerde onu takip eden onunla birlikte eğlenen Bakkhalar vardır. Bunlar kadınlar ve satirlerden oluşmaktadırlar. Dionysos şarabın yunan kültüründe ne kadar önemli olduğunun önemli bir göstergesidir. Keza bu kutsallık önce Roma’ya oradan da hristiyanlığa geçmiştir.Roma topraklarında yayılan Hristiyanlıkta şarabın kutsal olması Dionysos’un etkilerinden biri olarak görülür.

Daha sonra ise Dionysos dışlanmış bir tanrıyken Zeus tarafından olympos’a kabul edilir ve en önemli tanrılardan biri olur. Olympos’un belki de eğlencesi de olmuştur yaptığı şaraplar ile.

Beğen  10
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir