Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi

Yunan  mitolojisi  şüphesiz ilk   önemli eserlerin verildiği ve bir çok bilim temellerini atıldığı antik yunan, helenistik kültürde önemli bir yer ediniyordu.  çok tanrılı ve  bir çok mitten oluşan bir dine sahip yunanlar  ve mitleri  dönemin  öneminden ve  gerek felsefi gerek  edebi alıntılamalardan ötürü  bir çok kişinin  dikkatini çekmiş   yüzlerce filme ve kitaba konu olmuştur. Şimdi size bu  yazımda  detaylıca  yunan mitolojisini inceleyeceğiz.

Oluş

Yunan  mitolojisindeki ilk temel kabul Khaos’tur. Khaos’un ne bir kişiliği vardır ne de bir yaşam özü bulunur.  Bilinçsiz ve maddesiz bir hiçliktir Khaos. bu bakımdan Eukleides’in geometrisindeki nokta gibidir.  Eukleides geometsini nokta ile başlar fakat noktaların boyutların bulunmamaktadır. Çizgi noktalardan oluşur ve nokta iki çizginin kesiştiği yerdir fakat nokta belirsizdir.  Khaos’u belirleyen de tıpki deminki örnek gibi khaos’tur.  Kendi kendisinin nedenidir.  Bir töz  arkhe sahibi olmayan khaos’tan  böylelikle ilk tanrılar ortaya çıkar.  Khaos  her şeyin başlangıçı olarak adledilse de  tanrı olarak  var sayılmaz.

Tanrıların soy ağacı ise aşağıdaki gibidir.

 

 

Kosmos (EVREN)

Oluş ile ortaya çıkanevrendir; ayrı deyişle oluş, evrenin oluşumudur. Bu rast gele bir süreç değildir. Bir düzen üzere gerçekleşir. Oluş Khaos’dan Gaia’nın çıkışıyla başlar  Gaia ve sonrasında çıkanlar oluşun temel dayanakları, temel öğeleridir.  Toprak Ana’nın (Gaia) ardından yaratıcı, birleştirici kuvvet olan Eros  Khaos’tan çıkar. Böylece yaratmanın iki temel öğesi ortaya çıkmış olur. madde ve kuvvet.  Ne var ki, bu ikisi yaratma için yeterli görünmez. Khaos’dan üçüncü olarak Erebos çıkar.  Sevişip birleşirler ve buradan toprak ana kendisine denk Uranos’u (yıldızlı gökyüzü)  yaratır. Gaia ve Erebos’un sevişmesi bilinen anlamda bir çiftleşme değildir.  ilişki olmadan gerçekleşen bir doğum olayıdır. Gaia ve Erebos’un birleşmesinden sonra birbiri ardına yaratma sürer. Dağlar, denizler ve dokuz çocuk ile Okeanos. Artık yaratma başlamıştır.

Gaia ve Uranos’un ilk birleşmelerinden altısı kız ve altısı erkek on iki çocuk doğdu. Aralarında Okeanos’un da bulunduğu bu on iki çocuğun en yaman olanı Kronos’du. Artık varolan her şey yalnızca uzamda değildir kronos’la birlikte. Varolanların ikinci belirleyicisi olan zaman da ortaya çıkmıştır.

Gaia ve Uranos birleşip çocuklar yapmayı sürdürdü. Bu çocuklar tuhaflaştılar. Örneğin, Kyklopslar tanrılar gibiydiler fakat alınlarının ortasında tek gözleri vardı.  Centimanesler sırtlarında elli baş, omuzlarında yüz kol bulunan varlıklardı.

Böylesine korkunçtu Torak ile Gök’ün oğulları.

Babaları ilk günden iğrenmişti onlardan

Doğar doğmaz gün ışığına çıkaracak yerde

toprağın bağrına saklamıştı onları

Ne var ki, Uranos’un doğan kendi çocuklarını Gaia’nın derinliklerine gönderip orada saklaması Gaia’yı üzüyordu. Sonunda dayanamadı ve bağrından çeliği çıkarıp bir tırpan yaptı ve oğullarına seslendi.

Benden ve bir azılı varlıktan doğan oğullarım,

Suçlu bir babanın cezasını verelim,

Dinleyin beni, ne kadar babanız da olsa bu varlık

Odur kötülükleri ilkin tasarlamış olan

Böylece Ana-Oğul birlikte Baba’ya bir oyun tasarlayıp pusu kurdular: Uranos gece karısının yanına geldiğinde, uygun zamanı kollayan Kronos elindeki tırpanla babasının cinsel organını keser. Boşalan kanı toprak emer ve yıllar sonra Erinysler, uzun kafalı devler ve orman perileri bu kanlı topraktan doğacaklardır. Kronos’un fırlatıp attığı babasının  cinsel organı denize düşer, bir süre gider ve giderken içinden ak köpükler çıkar, bir süre sonra bu ak köpüklerden güzel bir kız doğar. Bu güzellik tanrıçası Aphrodite’dir.

Uranos’un gücü kesildikten sonra Kronos’un egemenlik dönemi başladı. Kronos ilk babasının yeraltına gönderdiği kardeşlerini çıkardı. Yaradılış ve evrenin oluşumu sürmekteydi.

Olympos

İnsanları asıl ilgilendiren düzen, Olympos’la birlikte kurulan düzendi; çünkü insan ve yaşamını doğrudan ilgilendiren Olympos tanrılarıdır.  Tanrıların işe karışmasıyla Dünya’da kurulan düzendir. Khaos’dan Gaia ve diğerlernin çıkması, sonra birbirleriyle birleşerek savaşarak  üreyip çoğalmaları ve sonra dünyaya gelinmesi. Bu nedensel ve mantıksal diziliş sanki İnsan’a gelmek ve İnsan’ın temel yaşama sorularına cevap vermek içindi. Tüm bu dengelimli gelişmede Olympos düzeni çok önemli bir aşamadır. Olympos düzenini kuran ve em o düzene hem de dünyaya egemen olan ise Zeus’tur.

Böylelikle olymposla birlikte evreni temellendiren  tanrılardan dünya ve insan yaşamına egemen tanrılar ortaya çıkar. Bu tanrılar insanlara egemen olup yöneten tanrılardır.

 

Beğen  9
Önceki Yazı
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir